HEM

Välkommen till Durable Devices AB, företaget som sätter en ny standard för förebyggande underhåll med uppkopplad övervakning av filter, oljor och automatsmörjning som prioritet.

Utvecklingen startade 2018 och sedan dess har vi sparat ett tresiffrigt antal miljoner åt våra kunder genom att kunna förutse och agera i tid.

Med användarens perspektiv i fokus har vi utvecklat sensorer och mjukvara som ger enkel överblick av oljefiltrering och automatsmörjning – det vill säga produktionens viktiga blodomlopp.

Vår teknik ger insyn i maskinernas inre liv, följer hälsotillståndet och ger tidiga indikationer på vilka åtgärder som krävs för att undvika kostsamma stillestånd.

Det spelar ingen roll om utrustningen arbetar kontinuerligt, intensivt eller har långa perioder av inaktivitet.

En viktig mätpunkt såväl som tusentals mätpunkter kan integreras i samma system som kostnadseffektivt övervakas dygnet runt. Informationen är enkel och tillgänglig för hela organisationen, som får meddelande direkt i mobilen eller på datorn när något behöver åtgärdas.

Sensorerna monteras direkt på befintliga filteranläggningar och mäter kontinuerligt tryck och temperatur, dygnet runt – 365 dagar/år. Basstationer samlar upp data från installerade sensorer och skickar den via 4G till Durable Devices serverdator. På serverdatorn analyserar mjukvara datan och presenterar det på en webbsida för dator eller mobiltelefon.

Miljökrav ger ökade utmaningar för periodvis stillastående utrustning

Även en olja i en stillastående anläggning utsätts för påfrestningar. Nya miljökrav på oljornas nedbrytbarhet ger kraftigt ökande utmaningar.

Detta gäller speciellt vid elproduktion med vattenkraft där arbetsmiljön är utmanande och skiftande.

Skiftande temperaturer och luftfuktighet skapar kondens. Nedbrytning av oljan sker gradvis och över långa perioder. Försämringen sker obemärkt, varför haveriet kommer som en överraskning.

Anläggningarna ofta har långa perioder av inaktivitet följt av intensiv produktion. Dessa växlingar innebär betydande påfrestningar för oljorna, som även under små temperaturförändringar drabbas av kondens över tid.

Med hjälp av kontinuerlig övervakning kan tidiga varningssignaler upptäckas, och slitage som ger haveri undvikas.

Avancerade sensorer och mjukvara som ger överblick och enkel statusinformation gör det möjligt att övervaka tusentals filteranläggningar samtidigt, oavsett om man befinner sig ute i fält eller på kontoret

De geografiskt utspridda anläggningarna, ofta på otillgängliga platser, besöks sällan så kontrollen kan vara bristfällig varför övervakning är en stor fördel.

Hydraulikoljor byttes förr en gång per år, oljorna på bilden är 6 år. Analys estimerar ytterligare 6 års teknisk livslängd. H1-oljor byttes förut 3-5 ggr/ år, nu vartannat år.