SENSORER

Vi har utvecklat ett antal sensorer som är optimerade för att mäta olje- och fettillförsel till maskiner. Vissa används vid låga tryck, tex om man har en enpunktssmörjare. Andra klarar höga tryck och passar där man har centralsmörjning . Vi hjälper till att välja den bästa sensorn för just er tillämpning.

För hydrauloljesystem med filteranläggning har vi en speciell sensor. Denna håller koll på filtret och, tillsammans med algoritmerna i SOVAOS-systemet, ser till att anläggningen aldrig kör i bypass mode och det byts vid optimal tidpunkt.

Vi har mätenheter med radiosändare som mäter temperatur. Detta är ett enkelt och robust sätt hålla koll på lager. Ofta behövs ingen trimning, utan man håller bara koll på att lagertemperaturen. Dels kan man ha ett larm på tex 90 grader C, dels håller man koll på om temperaturen sakta ökar. Om detta händer är det dags att göra en kontroll.

Vissa mätenheter kan mäta avbrott på slangar. Kontakta oss så berätta vi mer.

Mätenheten med digital ingång är en arbetshäst som kan används till många olika uppgifter.

Sensorerna har batteri som räcker i minst 5 år och dom måste monteras så att dom har radiokontakt med en basstation. Vår erfarenhet visar att räckvidden, i normal fabriksmiljö, är 25-50 meter. Är det betongväggar mellan sensorn och basstationen så minskar detta avstånd. Är det fri sikt så kan avståndet öka.