LÖSNINGAR

Digitalt uppkopplad hälsa för produktionen

Genom att kunna fång gradvis smygande eller plötsliga händelser går det att förutse och agera i tid.

Durable Devices AB löser den uppgiften och hela organisationen har facit i sin mobil eller på datorn.

Sensorer övervakar filtrering av olja och automatsmörjning.

Indikationer att observera:

 • Ackumulerande oxidation i filter
 • Gamla dåliga filter
 • Avstängda filterenheter
 • Ackumulerande mängder vatten – Dåliga packningar
 • Ackumulerande mängder vatten – Kondens
 • Ackumulerande mängder vatten – Regn
 • Längd på filterkurvor
 • Ökande temperaturer
 • Sjunkande temperaturer
 • Lösa smörjslangar
 • Avslagna smörjslangar
 • Ökande mottryck i lager
 • Minskande mottryck i lager
 • Tätt i lager
 • Otillräcklig mängd smörjning
 • Avslagen smörjutrustning
 • Slut på fett i automatsmörjning
 • Hängda proportionalitetsventiler
 • Negativa/ Positiva reaktioner efter servicestopp
 • Förändringar under analogt oöverskådliga tidsperioder

I en stressad vardag är det svårt att löpande hålla kontroll på alla faktorer, speciellt om utrustning är geografiskt utspridd.

UpTime – Ekonomi

När man fångar problemen direkt eller förarbetar och förhindrar dem så blir det vinst. Durable Devices AB har sparat 100 -tals miljoner i omkostnader åt sina kunder.

Teknisk hållbarhet för maskiner och olja

Med kontroll på rening av oljor förlänger du den tekniska livslängden både på maskiner och oljan i sig. Oljans tekniska livslängd ökar och därmed även skyddet för maskinerna. Detta gör att oljan går från att vara förbrukningsvara till en maskindel som vilken annans som helst, och den skall vårdas.

Att kombinationen tekniskt kompetent olja, filtrering och övervakning ger ökad livslängd med 5 – 10 gånger för olja är inte ovanligt. Inte heller ovanligt att lager håller mer än dubbelt så länge och att ventilpaket inte längre behöver bytas. Proportionalitetsventiler slutar plötsligt att hänga sig.

Miljö – Vinst

Mindre behov av olja och smörjmedel ger ett lägre klimatavtryck. Inbesparing av kostnader för destruktion av oljor är positivt. En sällsynt men välkommen kombination av vinst och miljö.

Energi – Den Dolda Vinsten

Maskiner med optimalt underhåll och smörjning drar mindre energi och de flesta av våra produktionsanläggningar behöver elektricitet, en besparing på 2-5% är normalt.

Säkerhet för personal

Med uppkopplad utrustning behöver personalen inte klättra eller röra sig på farliga platser.

En enkel kontroll i mobilen är oftast fullt tillräcklig, kanske inte ens lämna kontoret eller verkstaden?

Pedagogik

Ett enhetligt övervakningssystem som alla har tillgång till skapar medvetenhet i hela organisationen. Underlag för dialog på alla nivåer är möjlig, från golvet till styrelserummet.

Effekterna av Durable Devices system fortplantar sig i organisationen, till styrelsen, ledningsgruppen, ekonomer, tekniker och skyddsombud.