SOVAOS System

Datorsystemet, som heter SOVAOS, är hjärnan i övervakningen. Nyckelorden är enkelt, robust och säkert.

SOVAOS-systemet får mätvärden via basstationerna. Dessa mätvärden sparas i en databas för att sedan kunna användas till olika funktioner, larm och grafer.

Alla sensorpunkter som ligger inom sina gränsvärden markeras med en grön prick. Är det ett värde som bör tittas till, så markeras det med gult. Är det ett larm, tex att fettet har tagit slut så markeras det med en röd prick. Det går också att sätta upp så att man får larmet som ett email.

Varje mätpunkt namnges och kan tilldelas en grupp. Man kan addera foto och kommentarer till varje punkt.

Man kopplar upp sig mot SOVAOS via sin telefon eller dator. Det behövs inget app eller program, det räcker med en vanlig webbläsare.

All data är krypterad och administratören kan välja hur mycket olika användare ska få se i systemet.

Värt att notera är att det finns en speciell algoritm som håller koll på filtren som används i oljereningssystem från tex C. C. Jensen. Genom att ha koll på sin oljefiltrering kan man ofta öka livslängden 5-10 gånger. Ring oss så berättar vi mer.