BASSTATION

Basstationer används för att kommunicera med sensorerna och sedan skicka upp mätvärdena till datorsystemet, som heter SOVAOS.

Sensorerna kommuncierar trådlöst med basstationen. Basstationen har även stöd för vissa blåtandsprodukter.

Basstationen kommunicerar med SOVAOS-systemet via 4G-nätet. Den behöver således inte kopplas in på fabrikens nätverk.

Basstationen har några statuslampor och ett par tryckknappar. Dessa används vid installaion och service. Övrigt handhavande sker via SOVAOS-systemet.

Det går att koppla 100 stycken sensorer till varje basstation.